Kurs

Hjem/Kurs
 • Akvakultur

  Akvakultur (9)

 • Maritim

  Maritim (14)

 • Olje og gass

  Olje og gass (4)

 • Bærekraft

  Bærekraft (4)

 • Andre kurs

  Andre kurs (13)

 • Sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver – STCW Tabell VI/6-2.
  Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

  Kurset er på engelsk.

 • Fiskevelferd – Grunnkurs

  kr 3 500,00 kr 2 800,00 eks. MVA
  I følge akvakulturforskriften skal alle som arbeider med levende fisk ha kurs og opplæring i fiskevelferd. Kurset tar for seg lovverk, forskrifter, dyrevelferd og oppdrett, velferdsbehov og måling, individbaserte, gruppebaserte og miljøbaserte velferdsindikatorer. Kurset har oppfølgingsspørsmål underveis og en avsluttende eksamen til slutt. Består du eksamen får du utstedt et elektronisk kursbevis som du også kan laste ned hvis du ønsker det. Det er forskjell på hvor raskt man tilegner seg kunnskap, men estimert tidsforbruk på dette kurset er 3-4 timer.
 • Fiskevelferd – Repetisjon grunnkurs

  kr 1 900,00 kr 1 520,00 eks. MVA
  Fiskevelferd – Grunnkurs skal repeteres etter behov og senest hvert 5. år. Fiskevelferd – Repetisjon inneholder utvalgte elementer der man får oppfriske (eller sågar tilegne seg ny) kunnskap om elementene fra grunnkurset. Kurset har oppfølgingsspørsmål underveis og en avsluttende eksamen til slutt. Består du eksamen får du utstedt et elektronisk kursbevis som du også kan laste ned hvis du ønsker det. Det er forskjell på hvor raskt man tilegner seg kunnskap, men estimert tidsforbruk på dette kurset er 2-3 timer.
 • Dette kurset passer for alle som skal arbeide på slakteri. Slakteriet eller virksomheten skal sikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse om fiskevelferd og at kompetansen omsettes i handlinger og holdninger gjennom sitt styringssystem. Kurset tar for seg fiskevelferden gjennom slakteprosessen, fra pumping av trengt fisk og til den er forsvarlig avlivet. E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video, oppfølgingsspørsmål og en eksamen til slutt. Kursbevis utstedes ved bestått eksamen. Kurset er under utvikling og blir lansert så snart som mulig. Om du ønsker umiddelbar informasjon når kurset er ferdig, kan du registrere deg her.
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) i havbruk

  kr 1 700,00 kr 1 360,00 eks. MVA
  Kursinnholdet illustreres med tekst, bilde, video, animasjoner på en lettfattelig måte og inneholder kontrollspørsmål underveis med en eksamen til slutt. Ved bestått eksamen får man kursbevis tilsendt elektronisk. Vi legger stor vekt på at kursinnholdet er fremstilt på en lettfattelig og interessant måte slik at kurselevene får best mulig utbytte av kurset.
 • Begrenset sikkerhetsopplæring

  kr 3 600,00 kr 2 880,00 eks. MVA
  Dette e-læringskurset inneholder fagene for "Begrenset Sikkerhetsopplæring for passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1, i perioden 1.mai til 30 sept". Læremålene bygger på STCW tabell A-VI/1. Nå kan du begrense oppholdet ditt på kurssenteret til 1 dag (3 dager tidligere). Spar penger på reise og opphold. Kurset består av teori, demonstrasjoner og praksis. Teorien gjennomføres i dette e-læringskurset mens den praktiske delen tar du med ASK Safety, se mer her "link til praktisk del av kurset". Ta kontakt med ASK Safety AS for å bestille plass på den praktiske delen. I slutten av den praktiske delen gjennomfører du eksamen og får utlevert kursbevis ved bestått kurs.
 • Dette kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Ved å ta dette e-læringskurset vil du redusere oppholdet ditt på kurssenteret med 3 dager (2 kontra 5). Spar penger og tid. E-læringskurset dekker teoridelen av kurset, mens den praktiske delen (2 dager) gjennomfører du på ASK Safety. Her finner du "nærmere informasjon om den praktiske delen". Ta kontakt med ASK Safety for å melde deg på den praktiske delen av kurset. Dette e-læringskurset er utarbeidet i henhold til STCW tabell A-VI/1 og består av 4 deler:
  • Personlige redningsteknikker
  • Forebyggende brannvern og brannslokking
  • Grunnleggende førstehjelp
  • Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring – Oppdatering

  kr 2 900,00 kr 2 320,00 eks. MVA
  Dette kurset er for deg som må oppdatere/repetere grunnleggende sikkerhetsopplæring (STCW tabell A-VI/1). Dette må gjøres minimum hvert 5. år. Ved å ta dette e-læringskurset vil du redusere oppholdet ditt på kurssenteret med 2 dager (1 kontra 3); spar penger og tid. E-læringskurset dekker teoridelen av kurset, mens den praktiske delen (1 dag) gjennomfører du på ASK Safety. Her finner du «nærmere informasjon om den praktiske delen». Ta kontakt med ASK Safety for å melde deg på den praktiske delen av kurset.  Etter gjennomført kurs og bestått eksamen både på e-læringskurset og den praktiske delen, vil du få kursbevis.  
 • Kurset er et minimumskrav for alle sjøfolk på fartøy eller innretninger som har sikkerhets- og terrorberedskapsplan og innholdet er i henhold til STCW tabell A-VI/6-1. Kurset gjennomføres utelukkende som e-læring og inneholder følgende emner:
  • Bidra til styrkingen av maritim sikkerhet ved større bevisstgjøring
  • Identifikasjon av sikkerhetstrusler
  • Forståelse av behovet for og metodene for å opprettholde sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet
  Du vil motta kursbevis etter gjennomført kurs.
 • Maritime English, part 1

  kr 2 125,00 kr 1 700,00 eks. MVA
  Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk. Denne kunnskapen kan du tilegne det ved å delta aktivt på dette e-læringskurset fra ASK eLearning. Kurset er på engelsk og du bør ha nybegynner/elementær kunnskap i Engelsk fra tidligere. Det er litt repetisjon fra det du hadde på skolen. Dette vil hjelpe deg i gang med opplæringen din. This e-learning course takes you through part 1 which is the first part of the Elementary Level in Maritime English (Model Course 3.17) from IMO - International Maritime Organisation.
 • Maritime English, part 2

  kr 2 125,00 kr 1 700,00 eks. MVA
  Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk som er hovedspråket i denne bransjen. Denne kunnskapen kan du tilegne deg ved å delta aktivt på dette e-læringskurset fra ASK eLearning. Kurset er på engelsk og i henhold til regelverket i IMO (International Maritime Organization). This e-learning course takes you through part 2 which is the second part of the Elementary Level in Maritime English (Model Course 3.17) from IMO - International Maritime Organisation. Get ready for your international career in maritime business! Good luck!
 • Kurset dekker emner som skal gjennomgås for å møte Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy. (Ref. og ILOs (”International Labour Organisasjon”) Maritime Labour Convention (MLC) sine lærekrav/mål). Etter gjennomført og bestått kurs, blir det utstedt kursbevis. Vær oppmerksom på at det vil ta 1-2 virkedager før kursbeviset utstedes. Kursbeviset skal legges frem ved eventuell kontroll om bord av Sjøfartsdirektoratet, klasseselskap eller annen organisasjon bemyndiget av Sjøfartsdirektoratet.  
 • Dette e-læringskurset er for personell som innehar Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass og som ønsker å oppgradere til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Ved å ta dette e-læringskurset vil du redusere oppholdet ditt på kurssenteret. Spar penger og tid. E-læringskurset dekker teoridelen av kurset, mens den praktiske delen (2 dager) gjennomfører du på ASK Safety. Her finner du "nærmere informasjon om den praktiske delen". Ta kontakt med ASK Safety for å melde deg på den praktiske delen av kurset. Dette e-læringskurset er utarbeidet i henhold til STCW tabell A-VI/1 og består av 4 deler:
  • Sjøredning, tabell A-VI/1-1
  • Brannvern og røykdykking, tabell A-VI/1-2
  • Grunnleggende førstehjelp, tabell A-VI/1-3
  • Personlig sikkerhet, tabell A-VI/1-4
  Som forkunnskap må du ha Grunnleggende sikkerhetskurs eller Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (i henhold til Norsk Olje og Gass).
 • HLO – farlig gods

  kr 1 050,00 kr 840,00 eks. MVA
  Dette e-læringskurset er modul 5 i kurset Helicopter Landing Officer (HLO). Her vil du lære eller friske opp kunnskapene dine og kurset er obligatorisk når du tar HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs. I denne modulen vil du lære om utfordringer med transport av farlig gods i helikopter.
 • FSE Skip Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.
 • FSE Industri – Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriftene er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriftene.
 • FSE Skip Lav- og Høyspenning

  kr 1 150,00 kr 920,00 eks. MVA
  FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp få øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.
 • Stillasbruker

  kr 790,00 kr 632,00 eks. MVA
  Målsettingen med opplæringen ved stillasbrukerkurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas slik at ulykker ved bruk unngås.