Kurs

/Kurs
 • Aquaculture

  Aquaculture (14)

 • Maritime

  Maritime (12)

 • Oil and Gas

  Oil and Gas (6)

 • Sustainability

  Sustainability (4)

 • Additional courses

  Additional courses (15)

 • Begrenset sikkerhetsopplæring

  kr 3 600,00 kr 2 880,00 eks. MVA
  Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som skal
  • tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre
  • tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1 i perioden fra 1. mai til 30. september
  Dette e-læringskurset omfatter teorien, mens praksisdelen får du ved å utføre denne på et godkjent treningssenter, f. eks. ASK Safety. Ved fullført kurs og bestått eksamen vil du få tildelt kursbevis som gir deg rett til å tjenestegjøre på den type skip som er nevnt overfor.
 • COLREG

  kr 6 550,00 kr 5 240,00 eks. MVA
 • Fallsikring

  kr 1 990,00 kr 1 592,00 eks. MVA
  Personell som skal bruke fallsikringsutstyr, (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) skal ha dokumentert teoretisk opplæring og praktisk trening som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. Opplæringen skal gi kunnskaper om og ferdigheter i forhold til de krav som stilles til sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr i henhold til relevante lover og regler.
 • Farlig Verktøy

  kr 500,00 kr 400,00 eks. MVA
  Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.
 • Å ha god kunnskap om fiskens helse i havbruk er essensielt både moralsk, etisk og økonomisk. Denne kunnskapen sikrer fiskens velbehag og utvikling i dens livsløp, samtidig som økonomisk bærekraft og utvikling for både bedrift og ansatt er ivaretatt. Kurset er for alle som arbeider med produksjon og transport av fisk i havbruksindustrien. Kurset er bygget opp i henhold til
  • Akvakulturloven
  • Akvakulturdriftforskriften
  • Matloven
  • Dyrevernloven
  Kurset er under utvikling og blir lansert så snart som mulig. Om du ønsker umiddelbar informasjon når kurset er ferdig, kan du registrere deg her.
 • Grunnkurset i fiskevelferd skal repeteres etter behov og minst hvert 5. år i henhold til Forskrift om drift av akvakulturanlegg. Du vil få en automatisk påminnelse fra oss når tiden nærmer seg for å repetere grunnkurset. Kurset er under utvikling og blir lansert så snart som mulig. Om du ønsker umiddelbar informasjon når kurset er ferdig, kan du registrere deg her.
 • Dette kurset passer for alle som skal arbeide på slakteri. Slakteriet eller virksomheten skal sikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse om fiskevelferd og at kompetansen omsettes i handlinger og holdninger gjennom sitt styringssystem. Kurset tar for fiskevelferden gjennom slakteprosessen, fra pumping av trengt fisk og til den er forsvarlig avlivet. E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video, oppfølgingsspørsmål og en eksamen til slutt. Kursbevis utstedes ved bestått eksamen. Kurset er under utvikling og blir lansert så snart som mulig. Om du ønsker umiddelbar informasjon når kurset er ferdig, kan du registrere deg her.
 • Er du klar hvis ulykken skulle være ute? I dette e-læringskurset lærer du om brudd, nakke- og ryggskader, samt ulike metoder for å transportere en pasient. Vær sikker på at du kan dette da behandling og flytting av pasienter kan forverre tilstanden på en skadelidende hvis dette blir gjort feil.  
 • Førstehjelp: HLR – Hjerte-Lungeredning

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis du er første person som kommer til et skadested der en person har fått hjertestans? I dette e-læringskurset lærer du hvordan du skal utføre HLR (hjerte- og lungeredning) på en pasient. Kurset inneholder illustrasjoner i form av tekst og video og viser deg hvordan du kan redde liv hvis du er første person på et skadested.
 • Førstehjelp: Sirkulasjonssvikt

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Lær hvordan du oppdager symptomer og behandler personer som har sirkulasjonssvikt (også kalt sjokk). Lær samtidig hvordan du stanser blødninger og behandler brannskader i en tidlig fase.
 • Førstehjelp: Skader og skadebehandling

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Dette e-læringskurset gir deg nyttig kunnskap om opptreden på et skadested, om den viktige pasientundersøkelsen, akutt skadebehandling og hypotermi.
 • FSE Industri – Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).  Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig og det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.
 • FSE Skip Lav- og Høyspenning

  kr 1 150,00 kr 920,00 eks. MVA
  Kurset er for personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.
 • FSE Skip Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Kurset passer for personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring – Oppdatering

  kr 2 900,00 kr 2 320,00 eks. MVA
  Grunnleggende sikkerhetskurs - Oppdatering skal gjennomføres minst hvert 5. år. Kurset er en repetisjon av grunnkurset og gjennom kurset trenes elevene for å oppdatere den grunnleggende kunnskapen i Personlige redningsteknikker, Forebyggende brannvern og brannslukking, Grunnleggende førstehjelp og Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Teoridelen av kurset gjennomfører du vha e-læring her og praksisdelen gjennomfører du på et godkjent sikkerhetssenter, for eksempel ASK Safety.
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

  kr 8 200,00 kr 6 560,00 eks. MVA
  Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord på skip. Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretisk delen får du her på e-læring, mens den praktiske deler får du ved å henvende deg til et godkjent treningssenter. Etter å ha utført teoretisk opplæring på e-læring og praktisk opplæring på et senter, vil du, ved bestått eksamen, få kursbevis for gjennomført kurs.
 • HLO – farlig gods

  kr 1 050,00 kr 840,00 eks. MVA
  Dette e-læringskurset er en obligatorisk del av Helicopter Landing Officer (HLO) grunnkurs. I denne modulen vil vi se på utfordringer med transport av farlig gods i helikopter og du vil få innføring i blant annet tilhørende regelverk og du lærer om klassifisering, pakking, merking og lasting av farlig gods.