Kurs

Hjem/Kurs
 • Aquaculture

  Aquaculture (3)

 • Maritime

  Maritime (18)

 • Oil and Gas

  Oil and Gas (8)

 • Sustainability

  Sustainability (4)

 • Additional courses

  Additional courses (15)

 • Fiskevelferd – Grunnkurs

  kr 3 500,00 kr 2 800,00 eks. MVA
  I følge akvakulturforskriften skal alle som arbeider med levende fisk ha kurs og opplæring i fiskevelferd. Å ha god kunnskap om fiskens helse i havbruk er essensielt både moralsk, etisk og økonomisk. Denne kunnskapen sikrer fiskens velbehag og utvikling i dens livsløp, samtidig som økonomisk bærekraft og utvikling for både bedrift og ansatt er ivaretatt. Kurset er for alle som arbeider med produksjon og transport av fisk i havbruksindustrien. Kurset er bygget opp i henhold til:
  • Akvakulturloven
  • Akvakulturdriftforskriften
  • Matloven
  • Dyrevernloven
  E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video og oppfølgingsspørsmål. Grunnkurset skal repeteres etter behov og minst innen 5 år fra grunnkurset ble tatt. Du finner og kan gjennomføre repetisjonskurset ved å trykke her.
 • Fiskevelferd – Repetisjon grunnkurs

  kr 1 900,00 kr 1 520,00 eks. MVA
  Grunnkurset i fiskevelferd skal repeteres etter behov og minst hvert 5. år i henhold til Forskrift om drift av akvakulturanlegg. Hvis du har tatt grunnkurset med oss, vil du automatisk få en påminnelse fra oss når tiden nærmer seg for å repetere grunnkurset. Kurset er spesialtilpasset for deg som har jobbet i bransjen en stund og du vil få en nyttig og viktig oppdatering i fiskevelferd.
 • Maritime English, part 2

  kr 2 125,00 kr 1 700,00 eks. MVA
  Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk som er hovedspråket i denne bransjen. Denne kunnskapen kan du tilegne deg ved å delta aktivt på dette e-læringskurset fra ASK eLearning. Kurset er på engelsk og i henhold til regelverket i IMO (International Maritime Organization). This e-learning course takes you through part 2 which is the second part of the Elementary Level in Maritime English (Model Course 3.17) from IMO - International Maritime Organisation. Get ready for your international career in maritime business! Good luck!
 • Verneombud Offshore

  kr 2 990,00 kr 2 392,00 eks. MVA
  Dette kurset er for deg som jobber på produksjonsplattform, flyterigg eller boreplattform og gir deg en forståelse av hva et forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass. Det definerer hvilken roller, oppgaver og ansvar arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalget og verneombudet har. Du vil få god kunnskap innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Du vil gjennomføre en risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold. Identifisere viktige fysiske arbeidsmiljøfaktorer for å redusere og forebygge skader og ulykker. Hvordan få et godt arbeidsmiljø med tanke på ergonomi, støy og inneklima og du vil få en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring – Oppdatering

  kr 2 900,00 kr 2 320,00 eks. MVA
  Grunnleggende sikkerhetskurs - Oppdatering skal gjennomføres minst hvert 5. år. Kurset er en repetisjon av grunnkurset og gjennom kurset trenes elevene for å oppdatere den grunnleggende kunnskapen i Personlige redningsteknikker, Forebyggende brannvern og brannslukking, Grunnleggende førstehjelp og Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Teoridelen av kurset gjennomfører du vha e-læring her og praksisdelen gjennomfører du på et godkjent sikkerhetssenter, for eksempel ASK Safety.
 • Begrenset sikkerhetsopplæring

  kr 3 600,00 kr 2 880,00 eks. MVA
  Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som skal
  • tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre
  • tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1 i perioden fra 1. mai til 30. september
  Dette e-læringskurset omfatter teorien, mens praksisdelen får du ved å utføre denne på et godkjent treningssenter, f. eks. ASK Safety. Ved fullført kurs og bestått eksamen vil du få tildelt kursbevis som gir deg rett til å tjenestegjøre på den type skip som er nevnt overfor.
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

  kr 1 700,00 kr 1 360,00 eks. MVA
  HMS (helse, miljø og sikkerhet) er en kompetanse alle i havbruksnæringen må ha for å sikre en produktiv, trygg og sikker arbeidsplass både for arbeidstaker, arbeidsgiver og ikke minst for fisken. Kurset kan gjennomføres online på PC, nettbrett eller mobil. Man kan også laste ned kursene og gjennomføre dem offline på nettbrett eller mobil hvis man ikke har tilgang på nettverk.
 • Dette kurset passer for alle som skal arbeide på slakteri. Slakteriet eller virksomheten skal sikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse om fiskevelferd og at kompetansen omsettes i handlinger og holdninger gjennom sitt styringssystem. Kurset tar for seg fiskevelferden gjennom slakteprosessen, fra pumping av trengt fisk og til den er forsvarlig avlivet. E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video, oppfølgingsspørsmål og en eksamen til slutt. Kursbevis utstedes ved bestått eksamen. Kurset er under utvikling og blir lansert så snart som mulig. Om du ønsker umiddelbar informasjon når kurset er ferdig, kan du registrere deg her.
 • Kurset dekker emner som skal gjennomgås for å møte Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy.
 • Målgruppe: Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan. Innhold: Opprettholde forholdene definert i skipet sin sikkerhetsplan Identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet Korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer NB: Dette kurset er på engelsk. Krav til forkunnskaper: Ingen
 • Sikringsbevissthet STCW regel VI/6-1

  kr 2 100,00 kr 1 680,00 eks. MVA
  Dette e-læringskurset er minimumskrav for alle sjøfolk på fartøy eller innretninger som har sikkerhets- og terrorberedskapsplan. Du vil blant annet gå gjennom maritim sikringspolitikk, sikringsansvar, trusselidentifisering, gjenkjennelse og respons og skipets sikkerhetshandlinger. Det er ingen krav til forkunnskap.
 • Maritime English, part 1

  kr 2 125,00 kr 1 700,00 eks. MVA
  Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk. Denne kunnskapen kan du tilegne det ved å delta aktivt på dette e-læringskurset fra ASK eLearning. Kurset er på engelsk og du bør ha nybegynner/elementær kunnskap i Engelsk fra tidligere. Det er litt repetisjon fra det du hadde på skolen. Dette vil hjelpe deg i gang med opplæringen din. This e-learning course takes you through part 1 which is the first part of the Elementary Level in Maritime English (Model Course 3.17) from IMO - International Maritime Organisation.
 • FSE Industri – Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).  Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig og det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.