Loading...

Maritime

Hjem/Maritime
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

  kr 8 200,00 kr 6 560,00 eks. MVA
  Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord på skip. Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretisk delen får du her på e-læring, mens den praktiske deler får du ved å henvende deg til et godkjent treningssenter. Etter å ha utført teoretisk opplæring på e-læring og praktisk opplæring på et senter, vil du, ved bestått eksamen, få kursbevis for gjennomført kurs.
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring – Oppdatering

  kr 2 900,00 kr 2 320,00 eks. MVA
  Grunnleggende sikkerhetskurs - Oppdatering skal gjennomføres minst hvert 5. år. Kurset er en repetisjon av grunnkurset og gjennom kurset trenes elevene for å oppdatere den grunnleggende kunnskapen i Personlige redningsteknikker, Forebyggende brannvern og brannslukking, Grunnleggende førstehjelp og Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Teoridelen av kurset gjennomfører du vha e-læring her og praksisdelen gjennomfører du på et godkjent sikkerhetssenter, for eksempel ASK Safety.
 • Kurset dekker emner som skal gjennomgås for å møte Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy.
 • Målgruppe: Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan. Innhold: Opprettholde forholdene definert i skipet sin sikkerhetsplan Identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet Korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer Krav til forkunnskaper: Ingen
 • Sikringsbevissthet STCW regel VI/6-1

  kr 2 100,00 kr 1 680,00 eks. MVA
  Dette el-læringskurset er minimumskrav for alle sjøfolk på fartøy eller innretninger som har sikkerhets- og terrorberedskapsplan. Du vil blant annet gå gjennom maritim sikringspolitikk, sikringsansvar, trusselidentifisering, gjenkjennelse og respons og skipets sikkerhetshandlinger. Det er ingen krav til forkunnskap.
 • Maritime English, part 1

  kr 2 125,00 kr 1 700,00 eks. MVA
  Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk. Denne kunnskapen kan du tilegne det ved å delta aktivt på dette e-læringskurset fra ASK eLearning. Kurset er på engelsk, men de første modulene er repetisjon fra det du lærte på skolen. This eLEarning course takes you through part 1 which is the first part of the Elementary Level in Maritime English (Model Course 3.17) from IMO - International Maritime Organisation.
 • COLREG

  kr 6 550,00 kr 5 240,00 eks. MVA
 • Dette kurset er for personell som innehar Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass og som ønsker å oppgradere til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Ved gjennomføre dette e-læringskurset, vil du kunne redusere tiden på et sikkerhetssenter fra 3 to 2 dager. Ta teorien her på elæring og praksisen på et godkjent sikkerhetssenter som f. eks. ASK Safety.
 • Expansion from NOG to STCW BST

  kr 2 900,00 kr 2 320,00 eks. MVA
  English version of "Oppgradering fra NOG GSK til STCW GSK". The target audience for this course is personell that already have Basic Safety Training (BST) for Norwegian Oil and Gas (Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass), and wish to expand their competence with STCW Basic Safety training for seamen (Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk). Perform the e-learning course here at ASK e-Learning. In addition you need to have two days at a training academy (for instance ASK Safety) doing practical exercises. E-learning + two days practical training = You save three days away from home/work.
 • Er du klar hvis ulykken skulle være ute? I dette e-læringskurset lærer du om brudd, nakke- og ryggskader, samt ulike metoder for å transportere en pasient. Vær sikker på at du kan dette da behandling og flytting av pasienter kan forverre tilstanden på en skadelidende hvis dette blir gjort feil.  
 • Førstehjelp: HLR – Hjerte-Lungeredning

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis du er første person som kommer til et skadested der en person har fått hjertestans? I dette e-læringskurset lærer du hvordan du skal utføre HLR (hjerte- og lungeredning) på en pasient. Kurset inneholder illustrasjoner i form av tekst og video og viser deg hvordan du kan redde liv hvis du er første person på et skadested.
 • Førstehjelp: Sirkulasjonssvikt

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Lær hvordan du oppdager symptomer og behandler personer som har sirkulasjonssvikt (også kalt sjokk). Lær samtidig hvordan du stanser blødninger og behandler brannskader i en tidlig fase.
 • Førstehjelp: Skader og skadebehandling

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Dette e-læringskurset gir deg nyttig kunnskap om opptreden på et skadested, om den viktige pasientundersøkelsen, akutt skadebehandling og hypotermi.