Loading...

Aquaculture

Hjem/Aquaculture
 • Fiskevelferd – Grunnkurs

  kr 3 500,00 kr 2 800,00 eks. MVA
  I følge akvakulturforskriften skal alle som arbeider med levende fisk ha kurs og opplæring i fiskevelferd. Å ha god kunnskap om fiskens helse i havbruk er essensielt både moralsk, etisk og økonomisk. Denne kunnskapen sikrer fiskens velbehag og utvikling i dens livsløp, samtidig som økonomisk bærekraft og utvikling for både bedrift og ansatt er ivaretatt. Kurset er for alle som arbeider med produksjon og transport av fisk i havbruksindustrien. Kurset er bygget opp i henhold til:
  • Akvakulturloven
  • Akvakulturdriftforskriften
  • Matloven
  • Dyrevernloven
  E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video og oppfølgingsspørsmål. Grunnkurset skal repeteres etter behov og minst innen 5 år fra grunnkurset ble tatt. Du finner og kan gjennomføre repetisjonskurset ved å trykke her.
 • Fiskevelferd – Repetisjon grunnkurs

  kr 1 900,00 kr 1 520,00 eks. MVA
  Grunnkurset i fiskevelferd skal repeteres etter behov og minst hvert 5. år i henhold til Forskrift om drift av akvakulturanlegg. Hvis du har tatt grunnkurset med oss, vil du automatisk få en påminnelse fra oss når tiden nærmer seg for å repetere grunnkurset. Kurset er spesialtilpasset for deg som har jobbet i bransjen en stund og du vil få en nyttig og viktig oppdatering i fiskevelferd.
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring – Oppdatering

  kr 2 900,00 kr 2 320,00 eks. MVA
  Grunnleggende sikkerhetskurs - Oppdatering skal gjennomføres minst hvert 5. år. Kurset er en repetisjon av grunnkurset og gjennom kurset trenes elevene for å oppdatere den grunnleggende kunnskapen i Personlige redningsteknikker, Forebyggende brannvern og brannslukking, Grunnleggende førstehjelp og Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. Teoridelen av kurset gjennomfører du vha e-læring her og praksisdelen gjennomfører du på et godkjent sikkerhetssenter, for eksempel ASK Safety.
 • Begrenset sikkerhetsopplæring

  kr 3 600,00 kr 2 880,00 eks. MVA
  Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som skal
  • tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre
  • tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1 i perioden fra 1. mai til 30. september
  Dette e-læringskurset omfatter teorien, mens praksisdelen får du ved å utføre denne på et godkjent treningssenter, f. eks. ASK Safety. Ved fullført kurs og bestått eksamen vil du få tildelt kursbevis som gir deg rett til å tjenestegjøre på den type skip som er nevnt overfor.
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

  kr 1 700,00 kr 1 360,00 eks. MVA
  HMS (helse, miljø og sikkerhet) er en kompetanse alle i havbruksnæringen må ha for å sikre en produktiv, trygg og sikker arbeidsplass både for arbeidstaker, arbeidsgiver og ikke minst for fisken. Kurset kan gjennomføres online på PC, nettbrett eller mobil. Man kan også laste ned kursene og gjennomføre dem offline på nettbrett eller mobil hvis man ikke har tilgang på nettverk.
 • Dette kurset passer for alle som skal arbeide på slakteri. Slakteriet eller virksomheten skal sikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse om fiskevelferd og at kompetansen omsettes i handlinger og holdninger gjennom sitt styringssystem. Kurset tar for seg fiskevelferden gjennom slakteprosessen, fra pumping av trengt fisk og til den er forsvarlig avlivet. E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video, oppfølgingsspørsmål og en eksamen til slutt. Kursbevis utstedes ved bestått eksamen. Kurset er under utvikling og blir lansert så snart som mulig. Om du ønsker umiddelbar informasjon når kurset er ferdig, kan du registrere deg her.
 • FSE Industri – Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).  Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig og det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • FSE Skip Lav- og Høyspenning

  kr 1 150,00 kr 920,00 eks. MVA
  Kurset er for personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Verneombud Land

  kr 2 990,00 kr 2 392,00 eks. MVA
  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombudskurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Er du klar hvis ulykken skulle være ute? I dette e-læringskurset lærer du om brudd, nakke- og ryggskader, samt ulike metoder for å transportere en pasient. Vær sikker på at du kan dette da behandling og flytting av pasienter kan forverre tilstanden på en skadelidende hvis dette blir gjort feil.  
 • Førstehjelp: HLR – Hjerte-Lungeredning

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis du er første person som kommer til et skadested der en person har fått hjertestans? I dette e-læringskurset lærer du hvordan du skal utføre HLR (hjerte- og lungeredning) på en pasient. Kurset inneholder illustrasjoner i form av tekst og video og viser deg hvordan du kan redde liv hvis du er første person på et skadested.
 • Førstehjelp: Sirkulasjonssvikt

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Lær hvordan du oppdager symptomer og behandler personer som har sirkulasjonssvikt (også kalt sjokk). Lær samtidig hvordan du stanser blødninger og behandler brannskader i en tidlig fase.
 • Førstehjelp: Skader og skadebehandling

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Dette e-læringskurset gir deg nyttig kunnskap om opptreden på et skadested, om den viktige pasientundersøkelsen, akutt skadebehandling og hypotermi.