Loading...

Andre kurs

Hjem/Andre kurs
 • FSE Skip Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.
 • FSE Industri – Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriftene er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriftene.
 • FSE Skip Lav- og Høyspenning

  kr 1 150,00 kr 920,00 eks. MVA
  FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp få øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.
 • Stillasbruker

  kr 790,00 kr 632,00 eks. MVA
  Målsettingen med opplæringen ved stillasbrukerkurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas slik at ulykker ved bruk unngås.
 • Stillasbygger 2 – 5 meter inkl. fallsikring

  kr 1 990,00 kr 1 592,00 eks. MVA
  Stillaskurs 2-5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter. I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 er alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 7,5-timer langt teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre kurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Underveis må man svare på flervalgsoppgaver og til slutt må du gjennom en sluttprøve. For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven.
 • Stillasbygger 5 – 9 Meter inkl. fallsikring

  kr 3 490,00 kr 2 792,00 eks. MVA
  Stillaskurs 5-9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5 meter og inntil 9 meter. I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 5-9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 30-timer langt teori/praksis kurs i stillasbygging.
 • Fallsikring

  kr 1 990,00 kr 1 592,00 eks. MVA
  Personell som skal bruke fallsikringsutstyr (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) skal ha dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. Opplæringen skal gi kunnskaper om og ferdigheter i forhold til de krav som stilles til sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr. Selskapet skal sikre at det gis utstyrs spesifikk opplæring.
 • Farlig Verktøy

  kr 500,00 kr 400,00 eks. MVA
  Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.
 • Verneombud Land

  kr 2 990,00 kr 2 392,00 eks. MVA
  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombudskurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.
 • Førstehjelp: HLR – Hjerte-Lungeredning

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA

  Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av HLR - Hjerte-Lungeredning. Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.

 • Førstehjelp: Skader og skadebehandling

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av Skader og Skadebehandling. Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.
 • Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av Brudd, ryggskader og evakuering av pasient. Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.

 • Førstehjelp: Sirkulasjonssvikt

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA

  Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av Sirkulasjonssvikt (eller Sjokk som det også blir kalt). Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.