Loading...

Akvakultur

Hjem/Akvakultur
 • Fiskevelferd – Grunnkurs

  kr 3 500,00 kr 2 800,00 eks. MVA
  I følge akvakulturforskriften skal alle som arbeider med levende fisk ha kurs og opplæring i fiskevelferd. Kurset tar for seg lovverk, forskrifter, dyrevelferd og oppdrett, velferdsbehov og måling, individbaserte, gruppebaserte og miljøbaserte velferdsindikatorer. Kurset har oppfølgingsspørsmål underveis og en avsluttende eksamen til slutt. Består du eksamen får du utstedt et elektronisk kursbevis som du også kan laste ned hvis du ønsker det. Det er forskjell på hvor raskt man tilegner seg kunnskap, men estimert tidsforbruk på dette kurset er 3-4 timer.
 • Fiskevelferd – Repetisjon grunnkurs

  kr 1 900,00 kr 1 520,00 eks. MVA
  Fiskevelferd – Grunnkurs skal repeteres etter behov og senest hvert 5. år. Fiskevelferd – Repetisjon inneholder utvalgte elementer der man får oppfriske (eller sågar tilegne seg ny) kunnskap om elementene fra grunnkurset. Kurset har oppfølgingsspørsmål underveis og en avsluttende eksamen til slutt. Består du eksamen får du utstedt et elektronisk kursbevis som du også kan laste ned hvis du ønsker det. Det er forskjell på hvor raskt man tilegner seg kunnskap, men estimert tidsforbruk på dette kurset er 2-3 timer.
 • Dette kurset passer for alle som skal arbeide på slakteri. Slakteriet eller virksomheten skal sikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse om fiskevelferd og at kompetansen omsettes i handlinger og holdninger gjennom sitt styringssystem. Kurset tar for seg fiskevelferden gjennom slakteprosessen, fra pumping av trengt fisk og til den er forsvarlig avlivet. E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video, oppfølgingsspørsmål og en eksamen til slutt. Kursbevis utstedes ved bestått eksamen. Kurset er under utvikling og blir lansert så snart som mulig. Om du ønsker umiddelbar informasjon når kurset er ferdig, kan du registrere deg her.
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) i havbruk

  kr 1 700,00 kr 1 360,00 eks. MVA
  Kursinnholdet illustreres med tekst, bilde, video, animasjoner på en lettfattelig måte og inneholder kontrollspørsmål underveis med en eksamen til slutt. Ved bestått eksamen får man kursbevis tilsendt elektronisk. Vi legger stor vekt på at kursinnholdet er fremstilt på en lettfattelig og interessant måte slik at kurselevene får best mulig utbytte av kurset.
 • Begrenset sikkerhetsopplæring

  kr 3 600,00 kr 2 880,00 eks. MVA
  Dette e-læringskurset inneholder fagene for "Begrenset Sikkerhetsopplæring for passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1, i perioden 1.mai til 30 sept". Læremålene bygger på STCW tabell A-VI/1. Nå kan du begrense oppholdet ditt på kurssenteret til 1 dag (3 dager tidligere). Spar penger på reise og opphold. Kurset består av teori, demonstrasjoner og praksis. Teorien gjennomføres i dette e-læringskurset mens den praktiske delen tar du med ASK Safety, se mer her "link til praktisk del av kurset". Ta kontakt med ASK Safety AS for å bestille plass på den praktiske delen. I slutten av den praktiske delen gjennomfører du eksamen og får utlevert kursbevis ved bestått kurs.
 • Førstehjelp: HLR – Hjerte-Lungeredning

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA

  Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av HLR - Hjerte-Lungeredning. Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.

 • Førstehjelp: Skader og skadebehandling

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av Skader og Skadebehandling. Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.
 • Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av Brudd, ryggskader og evakuering av pasient. Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.

 • Førstehjelp: Sirkulasjonssvikt

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA

  Er du klar hvis din kollega, familie, venn eller andre er ute for et uhell? Dette kurset er et av fokuskursene våre i en serie av førstehjelpskurs og inneholder en grundig gjennomgang av Sirkulasjonssvikt (eller Sjokk som det også blir kalt). Denne kompetansen er noe alle må ha hvis en kommer ut for skadde personer enten det nå er i en arbeidssituasjon eller på fritiden.