Loading...

Additional courses

Hjem/Additional courses
 • FSE Industri – Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).  Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig og det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • FSE Skip Lav- og Høyspenning

  kr 1 150,00 kr 920,00 eks. MVA
  Kurset er for personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Verneombud Land

  kr 2 990,00 kr 2 392,00 eks. MVA
  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombudskurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Er du klar hvis ulykken skulle være ute? I dette e-læringskurset lærer du om brudd, nakke- og ryggskader, samt ulike metoder for å transportere en pasient. Vær sikker på at du kan dette da behandling og flytting av pasienter kan forverre tilstanden på en skadelidende hvis dette blir gjort feil.  
 • Førstehjelp: HLR – Hjerte-Lungeredning

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis du er første person som kommer til et skadested der en person har fått hjertestans? I dette e-læringskurset lærer du hvordan du skal utføre HLR (hjerte- og lungeredning) på en pasient. Kurset inneholder illustrasjoner i form av tekst og video og viser deg hvordan du kan redde liv hvis du er første person på et skadested.
 • Førstehjelp: Sirkulasjonssvikt

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Lær hvordan du oppdager symptomer og behandler personer som har sirkulasjonssvikt (også kalt sjokk). Lær samtidig hvordan du stanser blødninger og behandler brannskader i en tidlig fase.
 • Førstehjelp: Skader og skadebehandling

  kr 290,00 kr 232,00 eks. MVA
  Er du klar hvis ulykken skulle skje? Dette e-læringskurset gir deg nyttig kunnskap om opptreden på et skadested, om den viktige pasientundersøkelsen, akutt skadebehandling og hypotermi.
 • Farlig Verktøy

  kr 500,00 kr 400,00 eks. MVA
  Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Fallsikring

  kr 1 990,00 kr 1 592,00 eks. MVA
  Personell som skal bruke fallsikringsutstyr, (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) skal ha dokumentert teoretisk opplæring og praktisk trening som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. Opplæringen skal gi kunnskaper om og ferdigheter i forhold til de krav som stilles til sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr i henhold til relevante lover og regler. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Stillasbruker

  kr 790,00 kr 632,00 eks. MVA
  Kurset er for alle som jobber med stillas og du vil tilegne deg grunnleggende kunnskap om sikker bruk av stillas slik at du unngår ulykker ved bruk. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Stillasbygger 2 – 5 meter inkl. fallsikring

  kr 1 990,00 kr 1 592,00 eks. MVA
  Kurset er pålagt for alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) i henhold til forskrift fra 01.01.2016. Underveis må man svare på flervalgsoppgaver med en eksamen til slutt. For å få godkjent kurset må man bestå eksamen. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.    
 • Stillasbygger 5 – 9 Meter inkl. fallsikring

  kr 3 490,00 kr 2 792,00 eks. MVA
  Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 5-9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring i henhold fra forskrift 1.1.2016. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • Stillasbygger over 9 meter inkl. Fallsikring

  kr 5 990,00 kr 4 792,00 eks. MVA
  Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring i henhold til forskrift gjeldende fra 1.1.2016. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.
 • FSE Skip Lavspenning

  kr 625,00 kr 500,00 eks. MVA
  Kurset passer for personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere. Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.