Beskrivelse

Målgruppe:
For verneombud offshore

Beskrivelse:
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Dette kurset gir deg en forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass. Kurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Innhold:
Vernetjeneste, verneombud, AMU, BHT, arbeidstilsynet og ptil
Regelverk, lover og forskrifter
Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøet
ASH forskriften
Utfordringer i arbeidsmiljøet
Kjemiske og fysiske miljøfaktorer

Estimert tid på e-læringen er 5,5 timer