Beskrivelse

Målgruppe:
For verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Beskrivelse:
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.
Verneombudskurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i.
Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Innhold:
Vernetjeneste, verneombud, arbeidstilsynet
Roller i arbeidsmiljøarbeid
Innledning til regelverket, lover og forskrifter
Arbeidsmiljøloven
Forskrifter
HMS begreper og lovverk
Arbeidsmiljø
Utfordringer i arbeidsmiljøet
Systematisk HMS Arbeid
Verneombudsarbeid i praksis
Kjemiske og fysiske miljøfaktorer

Estimert tid på e-læringen er 5,5 timer.