Beskrivelse

Målgruppe:
Personell som skal arbeide med stillas over 9 meter.

Beskrivelse:
Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4.
I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 er alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 36-timer langt teori kurs i stillasbygging.

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere 72 timer praktisk opplæring av kompetent person.

Innhold:
Planlegging for montering eller endring av stillaser
Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
Tillatte belastninger
Vindforankring
Kontroll av stillas
Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
Fallsikring og arbeid i høyden
Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
Godkjenninger og merking av stilas
Krav til prosedyrer
Kompetent person

Estimert tid på e-læringen er 2.5 timer.