Beskrivelse

Målgruppe:
Personell som skal arbeide med stillas 5-9 meter.

Beskrivelse:
Stillaskurs 5-9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2.

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 5-9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Deltaker må dokumentere gjennomført fallsikringsopplæring før kursstart eller følge et av våre fallsikringskurs i forkant av kurset. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere 15 timer praktisk opplæring av kompetent person.

Innhold:
Planlegging for montering eller endring av stillaser.
Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
Tillatte belastninger.
Vindforankring.
Kontroll av stillas.
Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
Fallsikring og arbeid i høyden
Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
Godkjenninger og merking av stillas
Krav til prosedyrer
Kompetent person

Estimert tid på e-læringen er 2 timer.