Beskrivelse

Målgruppe:
Personell som skal arbeide med stillas 2-5 meter.

Beskrivelse:
Stillaskurs 2-5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2.

Deltaker må dokumentere gjennomført fallsikringsopplæring før kursstart.

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 7,5 timer praktisk opplæring av kompetent person.

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.
Stillaskurset er et kvalitetssikret 7,5-timer langt teorikurs i stillasbygging.

Innhold:
Planlegging for montering eller endring av stillaser.
Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
Tillatte belastninger.
Vindforankring.
Kontroll av stillas.
Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
Fallsikring og arbeid i høyden
Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
Godkjenninger og merking av stillas
Krav til prosedyrer
Kompetent person
I krav til opplæring skal en dekke minimum 3 av følgende 7 typer stillas:
1. Rør og koblingsstillas (Obligatorisk)
2. Systemstillas (Obligatorisk)
3. Knektstillas (Valgfri)
4. Rullestillas (Valgfri)
5. Bukkestillas (Valgfri)
6. Trestillas (Valgfri)
7. Hengestillas (Valgfri)

Estimert tid på e-læringen er 2 timer.