Beskrivelse

Målgruppe:
Personell som skal arbeide i stillas.

Beskrivelse:
Målsettingen med opplæringen er å tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås.

Innhold:
Lover og forskrifter
Fallsikring, personsikring og kollektiv sikring
Forståelse for oppbygging, virkemåte og oppstilling
Førbrukskontroll og rutiner for avmelding av feil og mangler
Sikker bruk
Ulykker og farlige situasjoner
Brukerens kvalifikasjoner og ansvar

Estimert tid på e-læringen er 2 timer.