Beskrivelse

STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer teoridel som e-læring

Målgruppe:
For skipsoffiserer, maskin.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Innhold:
STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse
STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap:
STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
STCW Videregående Sikkerhetsopplæring

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Estimert tid på e-læringen er cirka 8,5 timer.