Beskrivelse

STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer e-læring

Målgruppe:
For skipsoffiserer, dekk.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiser. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Innhold:
STCW Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
STCW Tabell A-VI/3 Brannledelse
STCW Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
STCW Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Krav til forkunnskap:
STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
STCW Videregående sikkerhetsopplæring

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Estimert tid på e-læringen er cirka 12 timer.