Beskrivelse

Målgruppe:
Førere av redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB oppdatering. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Innhold:
Ta kommando over en redningsfarkost eller MOB-båt
Anvende motoren til en redningsfarkost
Håndtere overlevende og redningsfarkoster etter å ha forlatt skipet
Lokaliseringsenheter, kommunikasjons- og signalapparater og pyroteknisk utstyr.
Bruk av førstehjelp på overlevende

Krav til forkunnskap:
STCW tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kompetansen er utløpt må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig
kurs eller sertifikat for offiserer eller redningsfarkost og mannoverbord-båt.

Estimert tid på e-læringen er cirka 2 timer.