Beskrivelse

STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering teoridel som e-læring

Målgruppe:
Personell som skal utføre medisinsk førstehjelp om bord.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Innhold:
Medikamenter og medisinsk utstyr om bord
Hygiene om bord
Interne og eksterne ressurser
Pasientundersøkelse
Livreddende førstehjelp
Forflytning og evakuering
Sykdommer og skade
Andre sykdommer
Generell sykepleie

Krav til forkunnskap:
STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
STCW Medisinsk førstehjelp

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.

Estimert tid på e-læringen er 3 timer.