Beskrivelse

STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering e-læring

Målgruppe:
Personell som skal utføre medisinsk førstehjelp om bord.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Innhold:
Medikamenter og medisinsk utstyr om bord
Hygiene om bord
Interne og eksterne ressurser
Pasientundersøkelse
Livreddende førstehjelp
Forflytning og evakuering
Sykdommer og skade
Andre sykdommer
Generell sykepleie

Krav til forkunnskap:
STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
STCW Medisinsk førstehjelp

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.

Estimert tid på e-læringen er cirka 3 timer.