Beskrivelse

STCW Medisinsk behandling oppdatering teoridel som e-læring

Målgruppe:
Dekksoffiserer og personell som har ansvar for å gi medisinsk behandling.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk behandling oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Innhold:
Medikamenter og medisinsk utstyr om bord
Medisinsk rådgivning over radio
Skadested, pasientundersøkelse og transport
Livreddende førstehjelp
Skadebehandling
Sykdomstilstander
Toksikologiske farer om bord

Krav til forkunnskap:
STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
STCW Medisinsk behandling

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.

Estimert tid på e-læringen er 3,5 timer.