Beskrivelse

STCW Medisinsk behandling oppdatering e-læring

Målgruppe:
Dekksoffiserer og personell som har ansvar for å gi medisinsk behandling.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk behandling oppdatering. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Innhold:
Medikamenter og medisinsk utstyr om bord
Medisinsk rådgivning over radio
Skadested, pasientundersøkelse og transport
Livreddende førstehjelp
Skadebehandling
Sykdomstilstander
Toksikologiske farer om bord

Krav til forkunnskap:
STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring
STCW Medisinsk behandling

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.

Estimert tid på e-læringen er cirka 3,5 timer.