Beskrivelse

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring teoridel som e-læring

Målgruppe:
Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kursbevis. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 2 dager hos ASK Safety. Husk å bestille kursdato på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Innhold:
STCW Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
STCW Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Estimert tid på e-læringen er 6,5 timer.