Beskrivelse

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering teoridel som e-læring

Målgruppe:
Alle sjøfolk unntatt offiserer.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille kursdato på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Innhold:
STCW Tabell A-VI/1-1 Sjøredning
STCW Tabell A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking
STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet

Krav til forkunnskap:
STCW A-VI/1 Grunnleggende Sikkerhetsopplæring eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.

Estimert tid på e-læringen er 4 timer.