Beskrivelse

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere e-læring

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere.
Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset har utløpt må vedkommende ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Innhold:
STCW Tabell A-VI/1-1 Sjøredning
STCW Tabell A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking
STCW Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet

Krav til forkunnskap:
STCW – F Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for fiskere eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.

Estimert tid på e-læringen er cirka 4 timer.