Beskrivelse

Målgruppe:
For personell i brannlag

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Brannledelse oppdatering. Man må også fullføre praktiske øvelser for å få godkjent kurs. De praktiske øvelsene kan gjennomføres på 1 dag hos ASK Safety. Husk å bestille dato for denne delen av kurset på ASK Safety sin nettside www.ask-safety.net eller send en forespørsel til post@ask-safety.net.

Innhold:
Lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip
Organisere og lære opp brannlag og utarbeidelse av beredskapsplaner
Inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking

Estimert tid på e-læringen er 3,5 timer.