Beskrivelse

Målgruppe:
Kurset er et minimumskrav for alle sjøfolk på fartøy eller innretninger som har sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

Beskrivelse:
E-læringskurset er et samarbeid mellom Tranvåg Maritime og ASK eLearning. Ved gjennomført kurs og bestått eksamen vil du motta kursbeviset på e-post etter 1 – 2 virkedager.

Innhold:
Er i henhold til STCW tabell A-VI/6-1.
Bidra til styrkingen av maritim sikkerhet ved større bevisstgjøring.
Identifikasjon av sikkerhetstrusler.
Forståelse av behovet for og metodene for å opprettholde sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet.

Estimert tid på e-læringen er 1 time.