Beskrivelse

Målgruppe:
Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

Beskrivelse og viktig informasjon:
E-læringskurset er et samarbeid mellom Tranvåg Maritime og ASK eLearning. Ved gjennomført kurs og bestått eksamen sender du blant annet et «passbilde» til utsteder. Kursbevis blir tilsendt på epost 1-2 virkedager etter mottatte opplysninger.

Innhold:
Opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan
Identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler
Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet
Korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer

Estimert tid på e-læringen er 1,5 timer.