Beskrivelse

Målgruppe:
For helidekkmannskap.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset er modul 5 i kurset Helicopter Landing Officer (HLO). Kurset er obligatorisk når du tar HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs. I denne modulen vil du lære om utfordringer med transport av farlig gods i helikopter.

Innhold:
Klassifisering
Pakking og emballering
Merking
Lasting i helikopteret
Kontroll av dokumenter
Nødprosedyrer

Estimert tid på e-læringen er 1 time.