Beskrivelse

Målgrupper:
FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.

Beskrivelse:
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Innhold:
Ansvar og konsekvenser av strømskader
Planlegging
Adgang
Arbeid på frakoblet anlegg
Arbeid nær ved spenningssatte deler
Arbeid under spenning
Ulykkesberedskap og melderutiner
Verneutstyr og måleinstrumenter
Tilsyn og lovbestemmelser
Teoretisk førstehjelp, strømskader

Estimert tid på e-læringen er 1,5 time.