Beskrivelse

Målgruppe:
For personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg.

Beskrivelse:
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriftene er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriftene.

Innhold:
Del 1 – FSE:
forskriftenes gyldighet
definisjoner
ansvarsforhold
planlegging
arbeid på eller nær spenning satt anlegg
arbeid på eller nær frakoblet anlegg
strømgjennomgang
sikkerhetsfilosofi
beskyttelsestiltak
krav til verneutstyr og instrukser
forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.

Del 2 – Førstehjelp:
skadestedsarbeid – varsling
sirkulasjonssvikt
strømskader
bevisstløshet
hjerte- lungeredning
typiske skader ved høyspenning
typiske skader ved lavspenning

Estimert tid på e-læringen er 2,5 timer.