Beskrivelse

Målgruppe:
For personell som skal lære førstehjelp innen sirkulasjonssvikt.

Beskrivelse:
Dette e-læringskurset handler om hvordan vi behandler og forebygger sirkulasjonssvikt, blant annet hvordan vi stanser blødninger og behandler brannskader. Kurset passer som forberedelse til praktisk førstehjelpskurs og for deg som vil repetere. Man opparbeider seg aller best gode ferdigheter og trening i å håndtere ulike situasjoner gjennom praktiske øvelser i tillegg. Kontakt oss på e-post eller telefon dersom du ønsker å melde deg opp i et praktisk førstehjelpskurs; post@ask-elearning.net / tlf. 70 12 86 06

Innhold:
Behandling og forebygging av sirkulasjonssvikt (sjokk)
Stansing av blødning
Behandle brannskader

Estimert tid på e-læringen er 30 minutter.