Beskrivelse

Målgruppe:
For personell som skal lære førstehjelp innen HLR og hjertestarter.

Beskrivelse:
I dette e-læringskurset lærer du om Hjerte-Lunge-Redning. Vi viser også bruk av hjertestarter. Kurset passer som forberedelse til praktisk førstehjelpskurs og for deg som vil repetere. Man opparbeider seg aller best gode ferdigheter og trening i å håndtere ulike situasjoner gjennom praktiske øvelser i tillegg. Kontakt oss på e-post eller telefon dersom du ønsker å melde deg opp i et praktisk førstehjelpskurs; post@ask-elearning.net / tlf. 70 12 86 06

Innhold:
Hjerte-lunge-redning
Kjeden som redder liv
HLR – praksisdemonstrasjon av hjertestarter

Estimert tid på e-læringen er 30 minutter.