Beskrivelse

Målgruppe:
For personell som arbeider på oppdrettsanlegg, på slakteri og med transport av fisk.

Beskrivelse:
De som har tillatelse til å drive oppdrett har juridisk ansvar for at driften er forsvarlig med tanke på fiskehelse og fiskevelferd. Alle som jobber på oppdrettsanlegg, på slakteri og med transport av fisk skal blant annet kunne dokumentere at de har kompetanse innen fiskevelferd. Kurset skal oppdateres ved behov og minst hvert 5. år. ASK eLearning tilbyr eget repetisjonskurs.

Innhold:
Lover og forskrifter
Dyrevelferd og oppdrett
Velferdsbehov og måling
Individbaserte velferdsindikatorer
Gruppebaserte velferdsindikatorer
Miljøbaserte velferdsindikatorer

Estimert tid på e-læringen er 3.5 timer.