Beskrivelse

Målgruppe:
For personell som trenger dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Beskrivelse:
Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

Innhold:
Oppbygging
Betjening
Brukeregenskaper
Bruksområder
Vedlikehold
Sikker bruk og sikkerhetsregler
Holdninger og motivasjon
Lover og forskrifter

Estimert tid på e-læringen er 1,5 time.