Beskrivelse

Målgruppe:
Personell som skal bruke fallsikringsutstyr, (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) og skal ha dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde.

Beskrivelse:
Kurset innheholder krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr. Opplæringen skal gi kunnskaper om og ferdigheter i forhold til de krav som stilles til sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr. Bedriften skal sikre at det gis utstyrs spesifikk opplæring.

Følgende forskrifter legges til grunn for opplæring og valg av fallsikringsutstyr:
Utførelse av arbeid (best.nr. 703)
Norsk olje og gass retningslinje 113
SfS sin anbefaling om Fallsikring og Redning

Innhold:
Krav ved arbeid i høyden
Ansvar, lover og forskrifter
Risikovurdering
Kollektive og personlige vernetiltak
Fallende gjenstander
Fallsikring
Fallsikring Forankringspunkt
Redning og evakueringsmetoder
Beredskapsplan og førstehjelp

Estimert tid på e-læringen er 2,5 timer.