Description

This online course provides an introduction to scene safety, patient examination, first aid treatment of injuries and hypothermia. The course is a very helpful preparation for the first aid course, and also for students seeking to refresh their knowledge. Remember that is is through practical drills we obtain the skills and practice to handle different situations.

Please contact us if you want to sign up for a first aid course!
post@ask-elearning.net / tlf. 70 12 86 06

Dette e-læringskurset gir innføring i opptreden på skadested, pasientundersøkelse, skadebehandling og hypotermi. Kurset passer glimrende som forberedelse til praktisk førstehjelpskurs og for deg som vil repetere. Husk at det er gjennom praktiske øvelser vi opparbeider gode ferdigheter og får trening i å håndtere ulike situasjoner.

Ta kontakt dersom du ønsker å melde deg opp i et praktisk førstehjelpskurs! Post@ask-elearning.net / tlf. 70 12 86 06