Du har tilgang til kurset i 60 dager. Skal du ta et kombikurs der du også skal ta praktiske øvelser, bør dette gjennomføres senest 60 dager etter fullført e-læring.