Vi har utviklet digital undervisning for kompetansesertifikatet D6.

Denne innovative metoden å tilby kurs på har flere fordeler; man sparer kostnader på reise og opphold, reduserer antall dager ved kurssenter og tap av fritid. Kursdeltakerne tar e-læringsdelen på egenhånd, enten hjemme eller annet passende sted.

Det er viktig at kursdeltakerne setter av god tid til å gjennomføre e-læringsdelen for å få kontroll over fagstoffet og best mulig læringsutbytte. Underveis gjennom kurset blir man tett fulgt opp av instruktør, og det vil bli arrangert felles digitale møter hvor instruktør går gjennom oppgaver og svarer på spørsmål fra deltakerne.

Ved tradisjonelt kurs tar man kompetansesertifikatet over 16 dager. Med digital undervisning trenger man kun møte fysisk to dager for praktiske øvelser og to dager for eksamen, til sammen fire dager.

Dette tilbyr vi gjennom ett samarbeid med Sikkerheitssenteret i Måløy (SIM) som tilbyr den praktiske delen av kurset gjennom simulator og øvelser.

Les mer om emneplanen til D6 på Sjøfartsdirektoratet sin side: https://www.sdir.no/contentassets/00578fd8559045d5ac466e8af0fcc59d/lareplan-d6.pdf?t=1615276001173

Kontakt oss i dag for et tilbud på e-post post@ask-elearning.net